บุคลากรหน่วยงาน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นางศุภพร เปรมปรีดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าศูนย์ฯ
2 นายคนอง แสงสว่าง ลูกจ้างประจำ  
3 นายฉิ้น นะโค พนักงานราชการ  
4 นายบุรินทร์ นาวงศ์ พนักงานราชการ  
5 นายเกรียงศักดิ์ อินทองช่วย พนักงานราชการ  
6 นายอุดม ตรงมาตรัง พนักงานราชการ  
7 นางสาวบัวทิพย์ จันทรมณี พนักงานราชการ  
8 นางปรีดา นาวงศ์ พนักงานราชการ  
9 นางนพรัตน์ อินทองช่วย พนักงานราชการ  
10 นางวาสนา ดำแก้วหล่อ พนักงานราชการ  
11 นางสาวรัตนาภรณ์ สุขแก้ว พนักงานราชการ  
12 นางเอียด แพรกหา พนักงานราชการ  
13 นางเพียรจิตร ตรงมาตรัง พนักงานราชการ  
14 นายสมศักดิ์ เที่ยงธรรม พนักงานราชการ  
15 นายอาลาดีน ปากบารา พนักงานราชการ  
16 นายจีระศักดิ์ เหมรา พนักงานราชการ  
17 นางทิพย์อุสา แสงสว่าง พนักงานราชการ  
18 นายกิตติศักดิ์ บุญวงษา พนักงานราชการ  
19 นายฆอฟีลีน ปากบารา นักวิจัย  
20 นายฑิฆัมพร ว่องธวัชชัย นักวิจัย  
21 นายวุฒิกร ปากบารา นักวิจัย  
22 นายอานนท์ กิ่งเกาะยาว นักวิจัย  
23 นางสาวณัฐณิชา ธรรมกิรติ นักวิจัย  
       

Copyright © 2012-2017 ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดตรัง
ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
142 หมู่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150, โทรศัพท์ : 081-9791010  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by Warp Theme Framework
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.